'S e seòrsa druma a th' ann am bòdhran (Gaeilge: "Bodhrán"). Cumaidh tu air do làimh e fhad sa bhios tu ga bhualadh le bioran leis an làimh eile. Bidh dealbhan air gu tric.

Duine a' cluich Bòdhran