Tha Duaisean nan Sàr Ghàidheal 'nan duaisean bliadhnail a bheir Sabhal Mòr Ostaig do dhaoine a rinn saothair air leth ann an saoghal na Gàidhlig. Tha iad air a bhith gan toirt seachad aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir gach bliadhna bhon a thòisich iad sa bhliadhna 2009.

Buannaichean na duaise

deasaich
Bliadhna Saothair
2022[1] Julie Fowlis Seinneadair
Coinneach MacÌomhair Craoladair
2021[1] Donalda NicFhionghain
Donnachadh Fearghasdan
2020[1] Cathaidh Dhòmhnallach Craoladair
Lachaidh MacIllÌosa
2019[2] Agnes Rennie à Leòdhas leasachadh coimhearsnachd, obair foillseachaidh agus craoladh sna meadhanan Gàidhlig
Cailean MacIlleathain, à Uibhist a Deas agus an t-Eilean Sgitheanach
2018[3] Mairead NicLeòid, à Ceann Phàdraig
Iain MacPhàrlain, à Muile
2017[4] Dr Urr Ruairidh MacLeòid, à Uibhist a Tuath
Iain MacLeòid, à Leòdhas
2016[5] Aonghas ‘Dubh’ MacNeacail, à Ùige san Eilean Sgitheanach Bàrdachd agus sgrìobhadh
2016[5] Lisa Storey Foillseachadh sa Ghàidhlig
2015[6] Calum Dòmhnallach Runrig
2015[6] Ruaraidh Dòmhnallach Runrig
2014[7] Criosaidh NicIlle na Brataich
2014 Lachaidh Dick Obair airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig
2013[8] Dr Fionnlagh MacLeòid
2013 Donnchadh MacGuaire
2012[9][10] Calum MacGillFhialain, à Glaschu
2012 Mòrag NicLeòid, à Sgalpaigh na Hearadh Obair mhòr aig Sgoil Eòlais na h-Alba
2011[11] Eòin Dòmhnallach, à Cille Mhoire san Eilean Sgitheanach Saothraichean Gàidhlig air taobh tuath an Eilein Sgitheanaich
2011 Iain Fearchar Rothach, à Drochaid Sheile Taic dhan a' Ghàidhlig aig ìre phoileataigeach
2010[12] Flòraidh NicNèill MBE, à Barraigh Seinn Ghàidhlig
Calum MacFhearghais, às an Rubha Cruthachadh de ghoireasan is meadhanan Gàidhlig
2009[13] Dòmhnall Meek, à Tiriodh Sgoilearachd is foghlam Gàidhlig
 1. 1.0 1.1 1.2 Urram 'Sàr Ghàidheal' ga bhuileachadh air sianar”, Naidheachdan a' BhBC. 10mh dhen Mhàrt 2023. Air a thogail 20mh dhen Mhàrt 2023. 
 2. Moit is urram dhan Ghàidhlig aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2019”. Sabhal Mòr Ostaig. Air a thogail 13mh dhen Dàmhair 2020.
 3. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2018
 4. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2017
 5. 5.0 5.1 Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2016
 6. 6.0 6.1 Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2015
 7. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2014
 8. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2013
 9. Fr. Calum MacLellan honoured by Sabhal Mòr Ostaig
 10. Butt to Barra District News 25/10/12Teamplaid:Fix/category[dead link]
 11. Duaisean nan Sàr Ghaidheal
 12. Sàr Ghàidheal award bestowed on two from Western Isles
 13. Bòrd na Gàidhlig a' comharradh Dòmhnall Meek mar Shàr GhàidhealTeamplaid:Fix/category[dead link]

Faic cuideachd

deasaich