Duaisean nan Sàr Ghàidheal

Tha Duaisean nan Sàr Ghàidheal 'nan duaisean bliadhnail a bheir Sabhal Mòr Ostaig do dhaoine a rinn saothair air leth ann an saoghal na Gàidhlig. Tha iad air a bhith gan toirt seachad aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir gach bliadhna bhon a thòisich iad sa bhliadhna 2009.

Buannaichean na duaiseDeasaich

Bliadhna Saothair
2019[1] Agnes Rennie à Leòdhas leasachadh coimhearsnachd, obair foillseachaidh agus craoladh sna meadhanan Gàidhlig
Cailean MacIlleathain, à Uibhist a Deas agus an t-Eilean Sgitheanach
2018[2] Mairead NicLeòid, à Ceann Phàdraig
Iain MacPhàrlain, à Muile
2017[3] Dr Urr Ruairidh MacLeòid, à Uibhist a Tuath
Iain MacLeòid, à Leòdhas
2016[4] Aonghas ‘Dubh’ MacNeacail, à Ùige san Eilean Sgitheanach Bàrdachd agus sgrìobhadh
2016[4] Lisa Storey Foillseachadh sa Ghàidhlig
2015[5] Calum Dòmhnallach Runrig
2015[5] Ruaraidh Dòmhnallach Runrig
2014[6] Criosaidh NicIlle na Brataich
2014 Lachaidh Dick Obair airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig
2013[7] Dr Fionnlagh MacLeòid
2013 Donnchadh MacGuaire
2012[8][9] Calum MacGillFhialain, à Glaschu
2012 Mòrag NicLeòid, à Sgalpaigh na Hearadh Obair mhòr aig Sgoil Eòlais na h-Alba
2011[10] Eòin Dòmhnallach, à Cille Mhoire san Eilean Sgitheanach Saothraichean Gàidhlig air taobh tuath an Eilein Sgitheanaich
2011 Iain Fearchar Rothach, à Drochaid Sheile Taic dhan a' Ghàidhlig aig ìre phoileataigeach
2010[11] Flòraidh NicNèill MBE, à Barraigh Seinn Ghàidhlig
Calum MacFhearghais, às an Rubha Cruthachadh de ghoireasan is meadhanan Gàidhlig
2009[12] Dòmhnall Meek, à Tiriodh Sgoilearachd is foghlam Gàidhlig

TùsanDeasaich

 1. Moit is urram dhan Ghàidhlig aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2019”. Sabhal Mòr Ostaig. Air a thogail 13mh dhen Dàmhair 2020.
 2. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2018
 3. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2017
 4. 4.0 4.1 Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2016
 5. 5.0 5.1 Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2015
 6. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2014
 7. Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2013
 8. Fr. Calum MacLellan honoured by Sabhal Mòr Ostaig
 9. Butt to Barra District News 25/10/12
 10. Duaisean nan Sàr Ghaidheal
 11. Sàr Ghàidheal award bestowed on two from Western Isles
 12. Bòrd na Gàidhlig a' comharradh Dòmhnall Meek mar Shàr Ghàidheal

Faic cuideachdDeasaich