'S e Ceilt-Ìbeiris cànan Innd-Eòrpach marbh. Bha e air a bhruidhinn ann am meadhan Iberia, far a bheil An Spàinn an-diugh.

Ceilt-Ìbeiris
Far a bheil i 'ga bruidhinn
 • marbh
Teaghlach-chànan

Ind-Eòrpach

 • Ceilteach
  • Ceilteach mòr-thìreach
   • Ceilt-Ìbeiris
Siostam-litreachaidh Aibidil Ceilt-Ìbeiris
ISO 639-3 xce
An Sgrìobhadh Botorrita ciad.

Eachdraidh

deasaich

Tha sgrìobhaidhean anns a' Cheilt-Ìbeiris air am faighinn ann am meadhan a' chinn-tìre Iberianaich eadar na h-aibhnichean Duero, Tajo, Júcar, Turia, Martín, agus Ebro. Bha na Ròmanaich a' cur Celtiberia air a' cheàrn seo.

Fuaimneachadh

deasaich

Tha am fuaimneachadh aig Ceilt-Ìbeiris diofraichte bhon na cànanan Ceilteach mòr-thìreach eile: 's e cànan Q-Ceilteach a bh' innte, ach 's e cànanan P-Cheiltich a bh' anns a' Ghallais, anns an Leapontais, agus anns na cànanan Ceilteach mòr-thìreach eile.

Atharrachaidhean bhon Phroto-Innd-Eòrpach

deasaich
 • PIE *ō > Proto-Cheiltis *ā ann an lidean mì-dheireannach
 • PIE *ō > Proto-Cheiltis *ū ann an lidean deireannach
 • PIE *ē > Proto-Cheiltis *ī
 • PIE *s > Ceilt-Ìbeiris *z eadar fuaimreagan
 • PIE *p > Ceilt-Ìbeiris *Ø aig tòiseach faclan no eadar fuaimreagan
 • PIE *kw > Ceilt-Ìbeiris ku
 • PIE *d > Ceilt-Ìbeiris z aig deireadh faclan, eadar fuaimreagan, no an dèidh sònaraich agus os cionn fuaimreag
 • PIE *t > Ceilt-Ìbeiris z aig deireadh faclan
 • PIE *dh > Ceilt-Ìbeiris z eadar fuaimreagan
 • Jordán Cólera, Carlos. Celtiberian. e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies 6 (2004): 749-850. Eadar-lìon.