Tha Ceilteach na fhear/bhoireannach aig a bheil ceangal làidir ri dualchas no cànan Ceilteach. Tha am briathar fhèin caran connspaideach, agus tha argamaidean gu leòr ann, mar a bheil "Ceiltich" an latha an-diugh nan Ceiltich idir. An robh Ceiltich riamh ann. Tha an argamaid as treasa gu bheil na dùthchannan aig a bheil cànan beò tùsach Ceilteach, nam fìor dhùthchannan Ceilteach. Airson tuilleadh fiosrachaidh, faic "Ceiltich ùra".

Crois cheilteach