Se An Comann Eadar-Cheilteach a tha air an "Celtic League" sa Ghàidhlig. B'àbhaist dha "an Comann Ceilteach" agus "An Caidreachas Ceilteach" a bhith air.


Ceangailtean a-muigh

deasaich