Roinn Àite Còisir D-leud D-fhad Ceanglaichean
Alba: Air a Tuath Leargaidh Ghallda Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda 55.80263 -4.87212 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Cathair Dhùn Dé Dùn Dé Còisir Ghàidhlig Dhùn Dé 56.46415 -2.97687 CCG LL
Alba: Cathair Dhùn Éideann Dùn Éideann Còisir Dhùn Èideann 55.94878 -3.19364 CCG FB LL
Alba Cathair Dhùn Éideann Dùn Éideann Còisir Gàidhlig Lodainn 55.93447 -3.20955 CCG LL FB
Alba: Cathair Ghlaschu Glaschu Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu 55.87048 -4.30377 CCG LL
Alba: Cathair Ghlaschu Glaschu Còisir Ghàidhlig Baile Ghobhainn 55.87048 -4.30377 BnÒ CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Cathair Ghlaschu Glaschu Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu 55.86477 -4.27999 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Cathair Obar Dheathain Obar Dheathain Còisir Ghàidhlig Obar Dheathain 57.13653 -2.12265 CCG LL
Alba: Crìochan Maolros Turas 55.60453 -2.73588 CCG
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Bogh Mòr Còisir Ghàidhlig Ìle 55.75587 -6.28695 LL
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Ceann Loch Gilb Còisir Ceann an Tuirc 56.03603 -5.42839 CCG FB
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Òban Atòmaig Piseag 56.41197 -5.47334 CCG LL FB
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Òban Còisir Ghàidhlig an Òbain 56.41197 -5.47334 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Sàilean, Muile Còisir Ghàidhlig an Eilein Mhuilich 56.51696 -5.94793 CCG LL FB TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Taigh an Uillt Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt 56.43857 -5.30419 FB LL
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Tairbeart Loch Fìne Còisir Ghàidhlig Tairbeart Loch Fìne 55.86350 -5.41238 Fios
Alba: Eileanan Siar Bac Còisir Sgìr a' Bhac 58.28546 -6.29713 FB
Alba: Eileanan Siar Càrlabhagh Còisir Ghàidhlig Chàrlabhaigh 58.28121 -6.76969 CCG FB
Alba: Eileanan Siar Lacasdal Còisir Ghàidhlig Lacasdail 58.23033 -6.38943 FB TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Eileanan Siar Liùrbost (⁊ Steòrn.) Còisir Ghàidhlig nan Lochan 58.15819 -6.49423 CCG FB
Alba: Eileanan Siar Uibhist Còisir Ghàidhlig Uibhist 57.55146 -7.33278 FB
Alba: Gàidhealtachd Caol Acain Còisir an t-Sratha 57.27332 -5.73912 BnÒ FB
Alba: Gàidhealtachd Inbhir Narainn Còisir Ghàidhlig Inbhir Narainn 57.58409 -3.87252 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Gàidhealtachd Inbhir Nis Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis 57.47726 -4.22905 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Gàidhealtachd Inbhir Pheofharain Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain 57.60533 -4.43413 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Gàidhealtachd Innis nan Damh(?) Còisir an Iar Thuath 58.14894 -4.97185 CCG Mòd2015
Alba: Gàidhealtachd Loch Àlainn Bùrach 56.53991 -5.78213 CCG FB
Alba: Gàidhealtachd Luirg (⁊ Goillspidh) Còisir Ghàidhlig na Luirg 58.02435 -4.39624 BnÒ CCG FB
Alba: Gàidhealtachd Mealbhaich Còisir Ghàidhlig na Mealbhaich 58.56411 -3.93448 CCG FB TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Gàidhealtachd Poll Iù Còisir Loch Iù 57.76711 -5.60105 CCG FBm
Alba: Gàidhealtachd Port Rìgh Coisir Sgire Phort Righ 57.41598 -6.19551 CCG LL
Alba: Inbhir Chluaidh Grianaig Sgioba Luaidh Inbhirchluaidh 55.95498 -4.78884 FB LL
Alba: Lannraig a Tuath Comar nan Allt Còisir Ghàidhlig Comar nan Allt 55.95134 -3.97621 CCG

Facebook TaD

Alba: Peairt is Ceann Rois Obar Pheallaidh Còisir Ghàidhlig Obar Pheallaidh 56.62503 -3.85056 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Peairt is Ceann Rois Peairt Còisir Ghàidhlig Pheairt 56.41014 -3.43907 CCG LLTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Sruighlea Sruighlea Còisir Ghàidhlig Shruighlea 56.13815 -3.92244 CCG LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Argentina Buenos Aires Coro Ceòlraidh -34.68799 -58.45176 FB LL
Astràilia Sydney Còisir Ghàidhlig Astràilianach -33.78954 151.10464 LL
Astràilia Melbourne Còisir Ghàidhlic Bhioctòiria -37.85774 145.02978 LL
Canada Bhancùbhair Còisir Ghàidhlig Bhancùbhair 49.21626 -122.98879 LL TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Canada Bhioctòiria Guth nan Eilean 48.44430 -123.37456 LL
Sasainn Lunainn Còisir Lunainn 51.51333 -0.12104 CCG FB LL WP
Stàitean Aonaichte Akron, Ohio Còisir Ghàidhlig Ohio 41.09913 -81.55655 FB


Còisirean a chaidh à bith deasaich

Roinn Àite Còisir D-leud D-fhad D-leud_N_Ceanglaichean_E_source:enwiki_region:GB Ceanglaichean
Alba: Air a Deas Inbhir Àir Còisir Òg Ghàidhlig Inbhir Àir 55.47539 -4.62335 TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Cathair Dhùn Éideann Dùn Éideann Edinburgh Gaelic Choir ⇒ Còisir Dhùn Èideann 55.95180 -3.19106 TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Cathair Dhùn Éideann Dùn Éideann Saltire Gaelic Choir ⇒ Còisir Dhùn Èideann 55.95180 -3.19106
Alba: Cathair Ghlaschu Glaschu Còisir Ghàidhlig Knightswood(?) 55.90034 -4.36313
Alba: Earra-ghàidheal is Bòid Ceann Loch Chille Chiarain Còisir Ghàidhlig Ceann Loch Chille Chiarain 55.42785 -5.60537 BnÒ TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Alba: Gàidhealtachd Gaillibh Còisir Ghàidhlig Ghaillibh 58.44341 -3.22255
Alba: Inbhir Chluaidh Grianaig Còisir Ghàidhlig Ghrianaig ⇒ Sgioba Luaidh Inbhirchluaidh 55.95498 -4.78884 TaDTeamplaid:Fix/category[dead link]
Stàitean Aonaichte Seattle Seirm fhathast ann, ach ’na bhuidheann ionnsramaid as motha a-nis 47.71717 -122.28566 LL


Faic cuideachd deasaich

Ceanglaichean a-mach deasaich