Siorrachd Cheap Bhreatainn neo Roinn Bheag Ionadail Cheap Bhreatainn (Beurla: Cape Breton County, Nova Scotia)

Bailtean

deasaich

Ainmean Gaidhlig

deasaich
  Castle Bay, Nova Scotia Bàgh a' Chaisteil, Alba Nuadh
  Beaver Cove Còbh a' Bhìobhair
  Benacadie Pòn na Maiseadh
  Benacadie West Pòn na Maiseadh an Iar
  Big Beach, Nova Scotia An Tràigh Mhór, Alba Nuadh
  Benacadie Glen Gleann Na Maiseadh
  Ben Eoin Beinn Eòin
  Big Pond Am Pòn Mòr
  Big Pond Centre Teis-Meadhon a' Phòin Mhòir
  Big Ridge An Druim Mòr
  Birch Grove Doire na Beithe
  Black Brook An t-Allt Dubh
  Blackett´s Lake Loch Bhlackett
  Boisdale, Nova ScotiaBaghasdal, Alba Nuadh
  Canoe Lake Loch na Curaich
  Christmas Island, Nova Scotia Eilean na Nollaig
  Cooper´s Pond Pòn a´ Chùbair
  Dutch Brook Allt an Duitsich
  East Bay Bàgh na h-Àird' an Ear
  Edwardsville Baile Ìomhair
  Fortress of Louisbourg Dùn nam Frangach
  French Road Rathad nam Frangach
  Frenchvale Baile nam Frangach
  George's River Abhainn Sheòrais
  Gillis Lake Loch a' Ghilliosaich

Glace Bay Glasbaigh

  Grand Lake Road Rathad an Loch Mhòir]
  Grand Mira North A' Mhira Mhór a Tuath
  Grand Mira South A' Mhira Mhór a Deas
  Grand Narrows An Caolas Mór

Hillside An Leathad

  Irish Cove Camus nan Éireannach
  Irishvale Baile nan Éireannach
  Ironville Baile Iarainn
  Islandview Sealladh An Eilein
  Little Pond Am Pòn Beag
  Long Island An t-Eilean Fada
  McAdam's Lake Loch 'ic Eamoinn
  Marion Bridge Drochaid Mhira
  Middle Cape An Rudha Meadhanach
  Mill Creek Allt a´ Mhuilinn
  Millville Baile a´ Mhuilinn
  Mira Gut Gut Mhira
  Mira Road Rathad na Mira

New Aberdeen, Nova Scotia New Aberdeen, Alba Nuadh

  New Victoria Bhioctoria Ùr
 New Waterford Portlairge Ùr
  North Sydney Suidni a Tuath
  North West Arm Muir-Ghobhal Taobh an Iar-thuath
  Northside East Bay Taobh Tuath Bàigh an Iar
  Pipers Cove Còbh Nam Pìobairean
  Point Aconi Rubha Aconi]
  Point Edward Rubha Ìomhair
  Port Caledonia Port na h-Albann
  Round Island An t-Eilean Cruinn
  Scotch Lake Loch nan Gàidheal
  Scotchtown Baile nan Gàidheal
  Shunacadie (literally "The Harbour") An Acarsaid
  South Bar An t-Òs a Deas
  South Head An Ceann a Deas
  Southside Boularderie Boularderie Taobh a Deas
  St. Andrew's Channel Caolas Naoimh Anndra
  Sydney Suidni
  Sydney Forks Forcaichean Baile Shuidni
  Sydney Mines Méinnean Baile Shuidni
  Sydney River Abhainn Shuidni
  Tower Road Rathad An Tùir
  Upper North Sydney Bràigh Suidni A Tuath
  Victoria Mines Méinnean Bhioctoria
  Westmount A' Bheinn an Iar