Tha Dùn nam Frangach neo Dùn Louisbourg (Beurla: Fortress of Louisbourg; Frangais Fortresse Louisbourg) ann an Siorrachd Cheap Bhreatainn, Alba Nuadh.

Louisbourg 1750
Dùn nam Frangach sa cheo
Priomh-shraid
'S e bun a th' anns an aiste seo mu Alba Nuadh. 'S urrainn dhuibh a chuideachadh leis