Tha An Rubha Meadhanach neo An Rudha Meadhanach (Middle Cape) ann an Eilean Cheap Bhreatainn, Alba Nuadh.

'S e bun a th' anns an aiste seo mu Alba Nuadh. 'S urrainn dhuibh a chuideachadh leis