Is docha tha sibh a' lorg Aiseag Mhira (Albert Bridge)

Tha Drochaid Mhira (Beurla: Marion Bridge) air Abhainn Mhira ann an Siorrachd Cheap Bhreatainn, Alba Nuadh.

'S e bun a th' anns an aiste seo mu Alba Nuadh. 'S urrainn dhuibh a chuideachadh leis