Tha Loch 'ic Eamoinn (Beurla: McAdam's Lake) ann an Siorrachd Cheap Bhreatainn, Alba Nuadh.

'S e bun a th' anns an aiste seo mu Alba Nuadh. 'S urrainn dhuibh a chuideachadh leis