Tha Siorrachd Bhioctoria ann an Alba Nuadh. Se Badaig am prìomh-bhaile.

Bailtean

deasaich

Ainmean Gaidhlig

deasaich
  Baddeck Badaig
  Barra Glen An Gleann Mór
  Bay St. Lawrence Bàgh Labhruinn
  Boularderie Island An t-Eilean Mòr, Alba Nuadh
  Cain's Mountain Beinn Nan Leòdhasach
  Cape North Ceap Nòr
  Dingwall Inbhir Pheofharain, Alba Nuadh
  Englishtown Baile nan Gall, Alba Nuadh
  Englishtown Ferry Aiseag Baile Nan Gall
  Estmere Eastaimìr
  French River Abhainn nam Frangach, Siorrachd Bhioctoria
  Gillis Point Rubha Nan Giolasach
  Goose Cove Còbh Anndra
  Grass Cove Còbh An Fheòir
  Hazeldale Dail A' Challtaine
  Indian Brook Abhainn a' Chùbair
  Iona Sanndraigh
  Jamesville Baile Sheumais
  Jersey Cove Còbh Dhauphine
  Little Narrows An Caolas Beag, Siorrachd Bhioctoria
  Lower Washabuck Uaiseabuc Ìosal
  MacKinnon's Harbour Intreabhal Chloinn'ic Fhionghain
  Middle River An Abhainn Mheadhanach
  Neil's Harbour Acarsaid Nìll
  North Gut An Gut-a-Tuath
  North River Bridge Drochaid na h-Aibhne Tuath
  North Shore An Cladach-a-Tuath, Siorrachd Bhioctoria
  Ottawa Brook An Acarsaid
  Red Point An Rubha Dearg
  Rooster Hill Cnoc a' Choilich
  Skir Dhu Sgeir Dhubh
  South Haven An Acarsaid-a-Deas, Siorrachd Bhioctoria
  South Cove An Camus A Deas
  South Gut An Gut-a-Deas
  St. Ann's Baile Anna
  St. Ann's Bay Bàgh Ban-Naomh Anna
  Tarbot Tairbeart

Tarbotvale Gleann an Tairbeirt

  Upper Washabuck Uaiseabuc Àrd
  Washabuck Uaiseabuc
  Washabuck Bridge Drochaid Uaiseabuc
  West Tarbot Tairbeart An Iar
  White Point An Rubha Geal
  Wreck Cove Camus na Luinge Briste