B' e Gath an t-ainm air iris sa Ghàidhlig a bha foillsichte le Gath Earranta.[1][2][3][4][5][6] Mar ionadach an iris Gairm, chaidh a' chiad eagran Gath fhoilleachadh san Lùnastal 2003. Bha sgeulachdan, aistean, agus bàrdachd anns gach eagran; chaidh a bharrachd air 500 sgeulachdan fhoilleachadh.[7][8] Bhuilich Bòrd na Gàidhlig maoineachadh calpa[9] agus dh'fhoillsicheadh Gath gu leth bliadhna eadar 2003 is 2008.[7] Dh'fhoillsich Crìsdean Whyte, Aonghas Phàdraig Caimbeul, Maoilios Caimbeul, Meg Bateman, Aonghas Dubh MacNeacail, Iain Moireach, Alison Lang, Moray Watson, Rob Shirley, Fionnlagh MacLeoid, Gregor Addison agus Eilidh Rosach anns an iris.[10] B' iad Dòmhnall E. Meek, Jo NicDhomhnaill agus Richard Cox na deasaichean.[7]

Tha an t-ainm "Gath", tiotal na h-iris, a' comharrachadh sreath solais, m.e. "gath na greine".

Iomraidhean

deasaich
  1. Gath : an iris Ghàidhlig(Beurla). Worldcat.
  2. Watson, Moray (23mh am Màrt 2011): An Introduction to Gaelic Fiction (Beurla). Edinburgh University Press, td. 60. ISBN 0748688064. 
  3. Mac Neacaill, Aonghas. "A YEAR IN SCOTTISH GAELIC WRITING." Transcript: Europe's Online Review of International Writing. Air a thogail 20mh an Faoilleach 2017. Sa Bheurla.
  4. Bho ghairm a' choilich gu gath an t-seillein”. The Scotsman. The Scotsman. Air a thogail 20mh an Faoilleach 2017.
  5. MacIomhair, Dòmhnall Iain (20mh dhen Cheitein 2004): “'Gath' Smuain no dha le Domhnall Iain MacIomhair”. Gasaet Steòrnabhaigh. Gasaet Steòrnabhaigh. Air a thogail 20mh an Faoilleach 2017.
  6. Alison Lang & Wilson McLeod: “Gaelic culture for sale: language dynamics in the marketing of Gaelic music”. Research on Language Policy and Language Planning. Oilthigh Dhùn Èideinn. Air a thogail 20mh an Faoilleach 2017.
  7. 7.0 7.1 7.2 Gath (iris)”. Comhairle nan Leabhraichen.
  8. Catriona Elizabeth Timm: “Indigenous Language Revitalization in Aotearoa New Zealand & Alba Scotland(Beurla).
  9. "Bòrd na Gàidhlig Press Release". Bòrd na Gàidhlig.(Gàidhlig agus Beurla). Bòrd na Gàidhlig. 15mh dhen Dàmhair 2003.
  10. "Gath (iris) 2007". Comhairle nan Leabhraichean. 2007.