Is e Buidheann Phoblach Neo-Roinneil (NDPB) a tha ann am Bòrd na Gàidhlig a tha stèidhichte le, agus cunntachail do, Mhinistearan na h-Alba. Bidh uallach air Bòrd na Gàidhlig (Alba) airson stiùireadh iomlan is riaghladh Plana Nàiseanta na Gàidhlig.

Eachdraidh deasaich

Chaidh Bord na Gàidhlig a stéidheachadh ann an 2003. Tha ceann oifig a' bhùird ann an Inbhir Nis.

Chaidh Bòrd na Gàidhlig ath-stèidhicheadh aig inbhe ughdarras reachdail le Achd na Gàidhlig 2005. An lùib an ath-stéidheachaidh seo, is e Cuasai-Autonomachd Eagaireachd Riaghaltais Naiseanta (CAURN) a tha ann, le na dleasdanasan reachdail don stàit a tha tighinn an lùib na h-inbhe sin.

Cathraichean deasaich

Ceannardan deasaich

Iomraidhean deasaich

  1. Cathraiche ùr do Bhòrd na Gàidhlig
  2. BBC Naidheachdan 2014-12-02: Ceannard ùr air Bòrd na Gàidhlig
  3. BBC Naidheachdan 2015-06-02: Ailean Dòmhnallach Cathraiche ùr Bòrd na Gàidhlig
  4. Kellow, Stephen (10mh dhen Dùbhlachd 2018): “Bòrd na Gàidhlig air Cathraiche Eadar-amail ainmeachadh(Gàidhlig). Bòrd na Gàidhlig. Air a thogail 12mh dhen Dùbhlachd 2018.
  5. BBC Naidheachdan 2015-07-01: Eas-aonta aig Bòrd na Gàidhlig
  6. BBC Naidheachdan 2016-03-23: Ceannard ùr air Bòrd na Gàidhlig

Ceanglaichean a-mach deasaich