Comunn na Gàidhlig

'S e buidhean leasachaidh Gàidhlig a tha ann an Comunn na Gàidhlig (CnaG).

Tha oifisean aca ann an Steòrnabhagh, Inbhir Nis, Glaschu, agus luchd-obrach a bharrachd ann an Uibhist, An t-Eilean Sgitheanach, Ìle, Dùn Èideann is Loch Abar.

Tha Dòmhnall MacNèill na cheannard aig CnaG.

Ceanglaichean a-machEdit