'S e srath còmhnard glinne. Tha am facal 'Srath' a' nochdadh ann an mòran ainmean-àite, me: Srath Spè (Beurla: Strathspey) no Srath Chluaidh (Beurla: Strathclyde).

Faic cuideachd

deasaich