'S e gleann, fosgladh eadar aonaichean.

Gleann Comhann

'S e làr no ùrlar glinne a shrath. 'S iad a shliosan, taobh nan sliabh a tha a' togail bhon t-srath.