'S e srath a tha ann an Srath Irbhinn far a bheil Abhainn Irbhinn a' ruith. Tha e suidhichte air àird a deas Chill Mheàrnaig.

Abhainn Irbhinn anns na Muilnean Ura

Seo cuid de na bailtean a tha suidhichte an seo: