Na h-Olympics

(Air ath-sheòladh o Na Olympics)

'S e tachartas mòr ioma-spòrs a tha anns na h-Olympics. Bidh iad a' cumail a h-uile ceithir bliadhna.

Na còig cearcallan - fear airson gach mòr-roinn

Tha trì sheòrsaichean ann : Olympics an t-Samhraidh, Olympics a' Gheamhraidh agus Olympics nan Ciorramach.