'S e Fuadach nan Gàidheal sreatha de thachartasan ann an eachdraidh Gàidhealtachd na h-Alba far an robh tighearnan-fearainn an sgìre a' gluasad na tuathanaich aca dheth am fearainn gus am b'urrainn dhaibh an talamh a chuir air mhal gu daoine agus doighean tuathannachas eile. Thachair na Fuadaichean timcheall eadar 1790 is 1890.

Boraraig, a chaidh fhalmhachadh an 1851

Fuadaichean ann an Cataibh

deasaich

Ghabh na fuadaichean ann an Cataibh àite eadar 1807 is 1821. Sgrìobh Dòmhnall MacLeòid leabhar mu dhèidhinn fuadaichean Chataibh, Gloomy Memories. B' e Padruig Dubh, no Patrick Sellar, a bha anns am maor Dhiùc Cataibh a ghnìomh na fuadaichean. Tha droch chliù aig Sellar agus aig Diùcan Chataibh a chionn 's gu bheil fuadaichean Chataibh a b' ainmeile.[1][2]

Fuadaichean anns an litreachas Albannach: 19mh linn

deasaich
 
Làrach taighe ann am Fuaigh Mòr, Loch Ròdhag
 • MacGill-Eain, Somhairle. "The Poetry of the Clearances". Ris a’ Bhruthaich. Criticism and Prose Writings. Stornoway: Acair, 1985.
 • Meek, Donald E. Tuath is Tighearna / Tenants and Landlords. An Anthology of Gaelic Poetry of Social and Political Protest from the Clearances to the Land Agitation (1800 – 1890). Edinburgh: Scottish Academic Press, 1995.

Fuadaichean anns an litreachas Albannach: 20mh linn

deasaich
 • Neil M. Gunn. Butcher's Broom (1934)
 • Fionn MacColla. And the Cock Crew (1945)
 • Iain Mac a' Ghobhainn. Consider the Lillies (1968)
Bàrdachd
deasaich

Leabhraichean mu na Fuadaichean

deasaich
 • Grimble, Ian. The Trial of Patrick Sellar. The Tragedy of Highland Evictions. London: Routledge and Kegan Paul, 1962.
 • MacLeòid, Calum. Fàsachadh An-Iochdmhor Ratharsair / The Cruel Clearance of Raasay. Dùn Phàrlain: Clò Àrnais, 2007.
 • MacLeòid, Dòmhnall. Gloomy Memories. 1892.
 • Richards, Eric. The Highland Clearances: People, Landlords and Rural Turmoil. Edinburgh: Birlinn, 2008.

Ceanglaichean a-mach

deasaich
 
Caoraich mhaola - bha iad na bu luachmhoire na daoine


Iomraidhean

deasaich
 1. Sutherland clearances extraordinary episode, says historian(Beurla). BBC Highlands & Islands. Air a thogail 27mh dhen Fhaoilleach 2017.
 2. The Duchess of Sutherland and Slavery(Beurla). The People’s Paper. Air a thogail 27mh dhen Fhaoilleach 2017.