A Chaoimhin, a charaid, chunnaic mi gu bheil thu a' teagasg coimpiutaireachd aig SMO. Uill, tha ceist agam. Air sgàths gu bheil an cuid as motha den "interface" an seo fhathast ann am Beurla, no ann an droch measgachadh eadar Gàidhlig is Beurla, bu toil leam sin atharrachadh. Tha fios agam ciamar as urrainn dhomh sin a dhèanamh (dòigh theicneolach), ach chan eil fios agam idir, idir mu na facail coimpiutaireachd ceart. Tha mi cinnteach gum bi barrachd fhios agad-sa. Saoil, am b’ urrainn dhut cuideachd a thoirt dhomh? Dìreach cuir fios thugam an seo no air an duilleag agam-sa. Beannachdan --Sionnach 13:42, 14 an Dùbhlachd 2008 (UTC)


A Shionnaich a charaid. Duilich nach fhaca mi seo roimhe. Bhithinn gu math math toilichte cuideachadh beagan ris an “eadar-aghaigh” eadar-theangachadh gu Gàidhlig. Leig fios rium dè is urrainn dhomh a dhèanamh.

Le deagh dhùrachd --Caoimhín 22:40, 11 an Gearran 2009 (UTC)

Mòran taing, tha sin sgoinneil! Seo an eadar-aghaigh, ach tha e diònta. An-dràsta fhèin tha Steaphan30 is mi fhìn a’ toiseachadh air obair an seo. Ach is dòcha gu bheil facal coimpiutaireachd a' nochdadh nach eil sinn eòlach. An uair sin bhiodh e math cuideachadh fhaighinn leis an eadar-theangachadh. Cuiridh mi na ceistean air an duilleig seo.
Leis an dòchas gum bi sin ceart gu leòr dhut-sa, le deagh dhùrachdan --Sionnach 20:14, 12 an Gearran 2009 (UTC)

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil tòrr obrach a dhìth air an eadar-theangachadh - chan e dìreach faclan coimpiutaireachd. Tha *tòrr* mhearachdan ann, agus rudan nach tuigeadh duine. Tha mi a’ smaoineachadh gur e sin an t-adhbhar nach eil barrachd daoine aig a’ bheil fìor deagh Ghàidhlig a’ sgrìobhadh airson Wikipedia na Gàidhlig - ma tha fiù's an eadar-aghaidh làn de mhearachdan, dé'n feum a bhith a’ cosg ùine air? Tha e uabhasach cudthromach.

(Chan eil mi ag iarraidh bhith gearanach idir. Tha na daoine a chur Wikipedia na Gàidhlig air chois agus a rinn a’ chiad eadar-theangachadh airidh air moladh mór mór. ’S ann gu bheil Wikipedia na Gàidhlig a-nis cho cudthromach dhan chànan, dìreachd mar a tha Wikipedia air fàs cho cudthromach ann an saoghal na Beurla, agus mar sin gu bheil feum againn air eadar-theangachadh fìor mhath air an eadar-aghaidh.) --Caoimhín 23:53, 12 an Gearran 2009 (UTC)

Tha mi a’ dol leat, tha sin uabhasach cudthromach airson Wiki na Gàidhig agus a’ chànain fhèin. Ach gu mi-fhortanach 's e luchd ionnsachaidh a th’ annam agus chan eil mo chuid Gàidhlig math gu leòr idir, idir airson eadar-theangachadh den eadar-aghaidh a dhèanamh.
Uill, tha dòigh eile ann ciamar as urrainn dhut obair air an eadar-aghaidh. Thèidh gu translate wiki agus cruthaich cunntas air do shon. An dèidh latha neo dhà gheibh thu “Translator privileges“ agus an uair sin s’ urrainn dhut eadar-theangachadh a dhèanamh tron duilleig seo. Tha an duilleag seo a’ sealltainn a h-uile “messages” a bhios an neach-cleachdaidh abhaisteach a’ faicinn. Bhiodh e furasta, dìreach cuir na faclan Gàidhlig anns an àite far a bheil na faclan Beurla. Agus `s urrainn dhut na mearachdan a cheartachadh cuideachd. Cò-dhiù, bhiodh e fada nas fheàrr an eadar-theangachadh a dhèanamh anns an "Translate Wiki", air sgàths gum b’ urrainn a h-uile duine air feadh an saoghail an eadar-aghaidh a cheachdadh an uair sin.
Dè do bheachd? Dùrachdan --Sionnach 19:53, 13 an Gearran 2009 (UTC)

Móran taing gu dearbh airson na comhairle sin a Shionnaich. Tha mi air sin a dhèanamh. Fuirichidh mi beagan làithean agus chì sin.

Tha mi cinnteach gu bheil thu math gu leòr airson eadar-theangachaidhean a dhèanamh. Ach bhiodh na h-eadar-theangachaidhean agad feumach air an ceartachadh. Bhiodh agus an fheadhainn agam fhìn. Agus uaireannan chan eil e gu leòr deagh eòlas a bhith agad air a’ Ghàidhlig. Feumaidh deagh eòlas a bhith agad air a’ chuspair - air an dòigh a tha Wikipedia ag obair - agus chan eil mi ro mhath air sin fhathast.

Le deagh dhùrachd --Caoimhín 23:06, 13 an Gearran 2009 (UTC)

Uill, 's e sin ciamar a tha Wikipedia ag obrachadh. Tha deagh eòlas agad air coimpiutaireachd is a' Ghàidhlig agus tha eòlas agam mun dòigh Wikipedia. Leis an dà rud ri chèile tha mi an dòchas gum bi e ag obrachadh. Cò-dhiù, chunnaic mi an cunntas agad anns an "Translate Wiki" agus chur mi naidheachd gu fear eile airson na "translator rights". Chì sinn an uair sin. Dùrachdan --Sionnach 09:33, 14 an Gearran 2009 (UTC)

Ceist eile deasaich

A bheil fios agad dè an t-ainm a tha ceart airson Sleat: Slèite neo Sleite neo Sléite? Tha dà aiste ann an seo agus bu toil leam an cuir ri chèile fon ainm ceart. B' fheàrr leam fhìn Slèite [1] ach chan eil mi cinnteach, an e sin an t-ainm ceart a th' ann. Dùrachdan --Sionnach 09:33, 14 an Gearran 2009 (UTC)

Tha “Sleite” (gun sràc) ceàrr uile gu léir, oir is e /eː/ fada am fuaim a th’ ann. Eadar “Sléite” agus “Slèite”, tha e a’ crochadh air, a bheil thu a’ cumail ri “GOC” (Gaelic Orthographic Conventions) gus nach eil. Suas gu ruige 1981 b’ e “Sléite” an litreachadh a bha stéidhte. Bha ‘é’ anns an litreachadh airson /eː/ agus bha ‘è’ ann airson /ɛː/; bha ‘ó’ anns an litreachadh airson /oː/ agus bha ‘ò’ ann airson /ɔː/. Mar sin: có, cóig, mór, ach òran, bòrd, còta; agus dé,céilidh, Sléite, ach nèamh, fèath, mèirle. Chuir GOC às don sràc gheur, agus tha a chuid as motha de dhaoine air gabhail ris mean air mhean bhon uair sin (oir tha e nas fhasa ri sgrìobhadh). Ach tha mise a’ smaoineachadh gur e mearachd mhór a bh’ ann. Faic: en:Scottish Gaelic alphabet.
Bu chòir an dà aiste a chur còmhla co-dhiù, fo ‘Sléite’ no fo ‘Slèite’ a réir do thoil, agus ath-threòireachadh (redirection) a chur ann bhon dà ainm eile. --Caoimhin 23:43, 14 an Gearran 2009 (UTC)
Chuir mi iad ann fo 'Slèite' agus chuir mi pios beag air bharrachd ris an aiste leis an dòchas gum bi e nas soilleire a-nis.
Tha fios agam mu GOC agus na h-atharrachaidhean a rinn iad. Mar is trice bidh mi fhìn a' leantainn na riaghailtean aca an seo, is dòcha gu bheil iad dìreach rud beag nas oifigeile anns na làithean an-diugh, (chuala mi sin cò-dhiù). Mo bheachdsan phearsanta mu GOC... chan eil mi a' sgrìobhadh sin sios an seo, 's e cuspair eile a th' ann :-). Dùrachdan--Sionnach 19:32, 15 an Gearran 2009 (UTC)

Mòran taing airson a' cheartachaidh a rinn thu! Durachdan --Sionnach 22:16, 4 am Màrt 2009 (UTC) PS. Ma bhios ceist/trioblaid sam bith agad mun "translate wiki", dìreach cuir fios thugam.

České Budějovice deasaich

Halò, tha mi ag iarraidh taing a thoirt dhut airson na leasachaidhen a rinn thu dhan aiste. Tha mi dìreach "gd-1" fhathast, ach tha mi gu slaodach a' gluasad chun "gd-2" (tha mi 'n dòchas co-dhiù ;-)) agus tha mi glè bhuidheach airson a h-uile leasachadh do na h-aistean "agam" le duine sam bith - tha mi ag ionnsachadh bhuapasan seo cuideachd! Le beannachd, --Duncan 18:47, 13 An Cèitean 2009 (UTC)

Check request for Şalom. deasaich

Could you check the article Şalom. There is already an article about Şalom, a Jewish weekly newspaper in Turkey, in Gaelic, but could you check it and if necessary translate it from the other Wikipedia language sites, if you have the time and patience to do so. The reason is that the newspaper Şalom is written (alas one page only) in a highly endangered language called Ladino or Judeo-Spanish, the Spanish of the 15th century. Perhaps this might gain your interest and sympathy.

Thank you.

Name change deasaich

A Chaoimhin, a charaid, We would like to invite all contributors to take part in the debate to find an appropriate Gaelic form for Wikipedia that doesn't break any rules regarding phonology, intellegibility or forming good neologism. We'd like to invite views/votes from all users here as we'd like to get broad consensus. The debate is here: Name change and - since it involves quite a few technical issues - in English. Le dùrachdan --Sionnach 20:21, 23 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)Reply

Skype deasaich

Tha mi ann, feuch fòn a chur thugam --Sionnach (talk) 18:38, 27 dhen t-Samhain 2013 (UTC)Reply

sguabadh às... deasaich

A Chaoimhin chòir, airson duilleag a sguabadh às, cuir {{delete}} rithe agus is dòcha an adhbhar airson sin.--Sionnach (talk) 15:43, 14 dhen Dùbhlachd 2013 (UTC)Reply

PS: Taing mhòr airson a' cheangail a thaobh ainmean Gàidhlig!

Taing a Shionnaich --Caoimhin (talk) 17:04, 14 dhen Dùbhlachd 2013 (UTC)Reply

Teamplaid deasaich

{{obair}}

bàird Ghàidhlig deasaich

Bidh e nas fheàrr an deasbad a' dèanamh an seo: Deasbaireachd na roinn-seòrsa:Bàird Ghàidhlig--Sionnach (talk) 20:03, 27 dhen Chèitean 2014 (UTC)Reply

Seo a-nis: [2].Chuir mi roinn-seòrsa ùr air dòigh: Roinn-seòrsa:Bàird air a bheil ainm air nòs Gàidhealach airson òrdugh a rèir ciad ainmean/ far ainmean. Bidh an seann Roinn-seòrsa:Bàird Ghàidhlig ann airson òrdugh a rèir sloinneadh. Air sgàth 's nach eil mi cho eòlach air na bàird Gàidhlig, bhiodh e math, ma chuireas tu no Eimhir na h-ainmean ris an roinn-seòrsa ùr cuideachd. Dùrachdan --Sionnach (talk) 22:15, 23 dhen Ògmhios 2014 (UTC)Reply
PS: Duilich, ach cha bhiodh rudeigin goirid mar Bàird Ghàidhlig (ca) freagarrach don leughadair idir.

Dùn Sgàthaich deasaich

Is toil leam an aiste agus dealbhan "Dùn Sgàthaich". Chuir mi mapa a' shuidheachadh ris an aiste. Bheir sùil air litreachadh a' ghlacaidh. --Comhachag-bheag (an deasbaireachd) 08:19, 19 dhen Fhaoilleach 2015 (UTC)Reply

Ceòladair agus eile deasaich

Thanks for commenting on our Teamplaid:Ceòladair. We constructed it according to the Teamplaid:Duine ainmeil which has "Rugadh" and "Bàs". If "Breith" is more suitable I can change it of course. Is toil leam "Tùs-Ghearmaineach", ach chan eil mi cinnteach mu ainmean air cànanan. 'S e "Proto G." anns na cànanan Ròmanach. Anns a' Bhreatannais "proto G." cuideachd agus "próta-..." ann an Gàidhlig na h-Èireann (ach chan eil mi eòlach dad sam bith air na cànanan seo). Is dòcha "Proto-Ghearmaineach" ?. Lorg mi an lide Greugais "proto", m.e. "proto-sheòrsa". --Comhachag-bheag (an deasbaireachd) 21:55, 15 dhen Ghearrain 2015 (UTC)

Dh’athrachainn Teamplaid:Duine ainmeil cuideachd. Chan eilear ga cleachdadh fhathast ach sa duilleig Ernst_Rowohlt, agus tha mi a’ smaoineachadh gu bheil an “Rugadh ... Bàs” car neònach an sin cuideachd.
Seadh. Chan eil mi cinnteach dé as fheàrr airson “Proto-” anns na ainmean cànain - no airson “Primitive” ann an “Primitive Irish”. Ach chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil “Prìomh-” freagarrach, oir tha sin a’ ciallachadh “as cudromaiche”. Gheibhear cuid mhór de dh’ fhaclan a’ tòiseachadh le “tùs-” anns an Stòr-dàta Briathrachais - mar eisimpleir: tùs-abairt, tùs-ainm, tùs-àite, tùs-imeachd, tùs-litir, tùs-mhuinntir, tùs-samhail, tùs-thaisbeanadh. Agus tha grunnan aig Dwelly. Ach chan eil mi cinnteach an e “Tùs-” as fheàrr airson “Proto-”.
--Caoimhin (an deasbaireachd) 22:23, 15 dhen Ghearrain 2015 (UTC)

Translation deasaich

Fastyr mie! Can you translate for me the content from the "Translation" section from my userpage to Irish, Scottish and Manx Gaelic languages? You can leave the translation on my talkpage. -XQV- (an deasbaireachd) 18:51, 9 dhen Ghearrain 2016 (UTC)

What about Irish and Manx? And can you also tell me "Auto-refresh/Automatic actualisation", "Inactive (user)" and "May the Force be with you!" in those 3 languages? -XQV- (an deasbaireachd) 19:31, 9 dhen Ghearrain 2016 (UTC)
Hey, can you finish that? -XQV- (an deasbaireachd) 11:21, 11 dhen Ghearrain 2016 (UTC)

A favor: en:Radio Studio 54 Network into Scottish Gaelic, Manx and improved in Irish deasaich

Good morning from Calabria, I'm writing to say hello and know how you are. Beyond this to ask you a small but important favor, to translate into these languages that are familiar with the of a local radio station page very well known outside thanks to Calabrian diaspora in the world. Just and no more than 10 minutes of your precious time, I in return you translate an article of your interest in Italian, Sicilian and Neapolitan, my mother tongues. I can start with Anna Latharna NicGillÌosa if you like. For me it would be an honor to work with you. a warm greeting from Calabria.--Luigi Salvatore Vadacchino (an deasbaireachd) 06:13, 1 dhen Dàmhair 2016 (UTC)Reply

Fèin-ghluasadach ùrachaidh deasaich

Fastyr mie! Could you please tell me the phrase Fèin-ghluasadach ùrachaidh (Automatic refresh, Athnuachan uathoibríoch, Actualisation automatique, Automatische Aktualisierung) to Manx language (Gaelg)? Thanks for your time! :) -XQV- (an deasbaireachd) 16:46, 22 dhen Dàmhair 2016 (UTC)Reply

“ooraghey seyr-obbragh”, is very likely to be right. I only got it by judicious use of Manx dictionaries, though, so if you want to be sure of finding the best phrase, it would be worth asking on gv.wikipedia.org.
“fèin-ghluasadach ùrachaidh” doesnʼt look good to me, though. I expect it shoould be “ùrachadh fèin-ghluasadach”. --Caoimhin (an deasbaireachd) 14:38, 26 dhen Dàmhair 2016 (UTC)Reply
Thanks! :) -XQV- (an deasbaireachd) 16:19, 26 dhen Dàmhair 2016 (UTC)Reply

Cànain chruthaichte/cànain fuadain 7c deasaich

A Chaomhinn a charaid, taing airson fàilte a chur orm gu Uicipeid! Tha e a' còrdadh rium gu mòr! Tha mi gu math ùr dhan chùis is mar sin, deagh sheansa gun dèan mi mearachd no dhà an tòiseach. A thaobh roinnean-seòrsa airson "created languages", chan eil beachd làidir sam bith agam. Is dòcha gu bheil "cànain chruthaichte" nas fheàrr na "cànain fuadain" oir tha a' bhriathrachas air atharrachadh sa Bheura bho "artificial languages" gu "created languages" ach leis an fhìrinn innse, chan eil beachd làidir sam bith agam air a' chùis - cho fad's a bhios na roinnean-seòrsa cunbhalach. --Am broc (an deasbaireachd) 20:20, 16 dhen Mhàrt 2017 (UTC)Reply

Taing airson na freagairt. Tha mi air na trì, Esperanto, Lingua Franca Nova, agus Volapük a chur còmhla sa roinn-seòrsa Cànain chruthaichte. Tha mi fhìn a’ smaoineachadh gu bheil an t-ainm sin beagan nas fhearr na “Cànain fuadain”. --Caoimhin (an deasbaireachd) 22:54, 16 dhen Mhàrt 2017 (UTC)Reply

You are invited! deasaich

 
You are invited...
 

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and w:Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (an deasbaireachd) 23:50, 16 dhen Chèitean 2017 (UTC)Reply

Pàrlamaid na h-Alba deasaich

A Chaoimhin, a chara,

Gabh mo leithscéal as gar a iarraidh ort ar dhóigh chomh dána seo, ach tá gar á iarraidh agam! Bhí mé ag aistriú an leathanaigh Pàrlamaid na h-Alba as Gàidhlig go Gaeilge, agus thug mé faoi deara go bhfuil sé scríofa san alt go dtiocfaidh cumhachtaí nua isteach do Pharlaimint na hAlban 'sa bhliain 2017'. Ba mhian liomsa cur cothrom le dáta a chur air, ach go neamhshona níl ach an-bheagán Gaeilge na Alban agamsa. Thug mé faoi deara go bhfuil méid mór oibre déanta agatsa ar an alt seo; mar sin, shocraigh mé a iarraidh ortsa cur cothrom le dáta a dhéanamh air, dá mba mhian leatsa agus dá mbeadh an t-am agatsa. Ar ndóigh, tuigim mura bhfuil; Vicipéideor an-ghnóthach is ea thú, tá mé cinnte! Go raibh míle míle agatsa ... agus mo chuid leithscéalta as nach bhfuil mé ag scríobh as Gaeilge na hAlban féin (lá éigin foghlaimeoidh mé, b'fhéidir... :) )!

Le buíochas, --AdamLibh (an deasbaireachd) 22:21, 9 dhen Chèitean 2019 (UTC)Reply

Go raibh míle maith agat! Rinne mé an leasú beag sin a mhol tú. Molaim go mór an saothar atá déanta agat féin. Is fiú go mór é.
--Caoimhin (an deasbaireachd) 14:18, 14 dhen Chèitean 2019 (UTC)Reply

Universal Code of Conduct deasaich

Hi Caoimhin

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (an deasbaireachd) 04:26, 14 dhen Lùnastal 2020 (UTC)Reply

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [3]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [4] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [5]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [6]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.

Zoom Uicipeid na Gàidhlig deasaich

Gach DiMàirt aig 19:00 àm na h-Albann (UTC +1:00)

Bidh fàilte ron a h-uile duine aig a bheil ùidh ann a bhith a’ sgrìobhadh no deasachadh dhuilleagan sa Uicipeid.

Seo am fiosrachadh airson ceangal ris a’ choinneimh. Bidh an ceangal seo math dhan a h-uile coinneimh eadar seo agus deireadh a’ Mhàirt 2021. (No ma thig atharrachadh sam bith, théid sin fhoillseachadh an seo.)

Uicipeid na Gàidhlig - gach DiMàirt aig 19:00 (àm na h-Albann, UTC +1:00)
Ceangal ris a’ choinneimh
https://us02web.zoom.us/j/89517447914?pwd=bWI3QVI2TEd5L0UxTFpXeklrYm8wdz09

Àireamh na coinneimh: 895 1744 7914
Facal-faire: 9qH30S

--Caoimhin (an deasbaireachd) 18:45, 5 an Giblean 2020 (UTC)

Halò a Chaoimhin, am bi a' choinneamh Zoom a' tachairt a-rithist an t-seachdain-sa? Bha mi gu math trang bho chionn ghoirid, ach b' urrainn dhomh tighinn a-rithist. Deagh dhùrachdan,
--Dùbhlachd (an deasbaireachd) 19:19, 19 dhen Iuchar 2021 (UTC)Reply

Duilich a Dhùbhlachd. Bha còir agam am fiosrachadh a chumail ceart. Chan urrainn dhomh Zoom Uicipeide a dhèanamh aig 19:00 UTC+01 (7f, àm na h-Alba) a-nochd, oir bidh clas Fraingis agam air Zoom aig an àm sin. Agus an aon rud an t-seachdain so tighinn. Chan eil mi cinnteach an déidh sin, am bi na clasaichean Fraingis a’ cumail a’ dol aig an àm sin gach DiMàirt no a’ gluasad gu àm eile. Bhithinn gu math toilichte coinneachadh riut air Zoom aig àm eile (agus b’urrainn dhomh fios a chur dhan fheadhainn eile cuideachd). Bhithinn saor aig 18:00 UTC+01 a-nochd, no uair sam bith feasgar a-màireach. Thàinig an sreath de Zooms gu crìch aig deireadh an Òg-mhìos a chlàraich mi dhan Uicipeid. Bu toigh leam sreath eile a chlàradh nuair a bhios sinn nas cinntiche mu leasanan Fraingis agus leasanan dràibhidh agus a h-uile rud.

--Caoimhin (an deasbaireachd) 14:00, 20 dhen Iuchar 2021 (UTC)Reply

Hello, 20th anniversary of the Catalan Wikipedia deasaich

Hello, Sorry to write in English, I can't speak, nor read nor write your language, unfortunately.

I write you this message because we'll be celebrating our Catalan Viquipèdia 20th birthday soon and I would really appreciate having at least one user of your wikipedia saying a few words in your language in a short video, filmed horizontally, congratulating the Catalan Wikipedia. I hope we will have many of your people so your language can be known in Catalonia. The time would be less than 15 seconds and you are free to say what you want (if the background can be something beautiful of your country (building, monument) it would be just great..) though you would have to finish in Catalan saying "Bon aniversari" and/or "per molts anys". I really hope you will participate! The video has to be sent to viquipedia@wikimedia.cat if possible before February 28th. I hope to hear from you and if possible many people from your wikipedia soon! Take real care and have a great week! Claudi/Capsot (an deasbaireachd) 22:14, 25 dhen Ghearran 2021 (UTC)Reply

I have done. I tried two takes, take1.avi (best probably?) and take2.avi, which you’ll find here: https://www.teanga.info/tmp/catWiki/. I hope my Catalan pronunciation is not too dreadful. --Caoimhin (an deasbaireachd) 17:34, 27 dhen Ghearran 2021 (UTC)Reply

Request for a few articles deasaich

Recently, a few articles that interest me have been deleted: Liv and Maddie, Mickey Mouse, and Garfield. They were clearly made with Google translate, but I know what Liv and Maddie was supposed to say. Liv and Maddie is an American teen comedy television series created by John D. Beck and Ron Hart that originally aired on Disney Channel from July 19, 2013 to March 24, 2017. It was called Liv and Maddie: Cali Style in its fourth season. It stars Dove Cameron as identical twin sisters. Another one of the articles, Gleann Tanar, I found already exists in English as Glen Tanar. This is what I found about it: Glen Tanar (Scottish Gaelic: Gleann Tanar) is a glen in Aberdeenshire, eastern Scotland, through which the Water of Tanar flows. Near the mouth of the glen, at Tower o' Ess, the Water of Tanar flows into the River Dee. Then for Mickey Mouse, it was supposed to say: Mickey Mouse is a cartoon character created in 1928 by The Walt Disney Company, who also serves as the brand's mascot. An anthropomorphic mouse who typically wears red shorts, large yellow shoes, and white gloves, Mickey is one of the world's most recognizable fictional characters. And for Garfield, it was supposed to say: Garfield is an American comic strip created by Jim Davis. It chronicles the life of the title character, Garfield the cat; Jon Arbuckle, his human owner; and Odie, the dog. Also, last year I had moved The Jungle Book, which left over a redirect when I moved it. It was moved to make the article on the book, but I don't know what to write in the book's article. There should be an article about the book of Charlotte's Web as well. Again, redirects to the animated movie based on it. I would write something about it, but I don't know what to write. So I ask for help on this. Thank you. I like peace and quiet (an deasbaireachd) 02:16, 4 dhen Ògmhios 2021 (UTC)Reply

Mura bheil gu leòr de Ghàidhlig agad fhéin airson aiste a sgrìobhadh sa Ghàidhlig, cha bu chóir dhut a bhith a’ cleachdadh Google Translate airson aistean a chur sa Uicipeid Ghàidhlig. Mar a chì thu bho dhuilleag nam mùthaidhean, ’s e àireamh glé bheag de dhaoine a tha ag obair air an Uicipeid seo, a’ sgrìobhadh aistean ùra agus a’ cumail smachd air sgudal a tha a’ tighinn a-steach. Tha duilgheadas mór againn le daoine a’ cur aistean ann le bhith ag eadar-theangachadh le Google Translate. A’ mhórchuid de na h-aistean sin, chan eil iad math gu leòr airson a bhith ann. Tha cuid dhiubh a bhiodh math gu leòr, ach tha e a’ toirt tòrr ùine a h-uile gin de na h-aistean sin a sgrùdadh, ùine nach eil againn. Mar sin, tha polasaidh againn, aistean a thàinig bho Ghoogle Translate, bho dhaoine nach eil a’ sgrìobhadh aistean Gàidhlig ás an stuam féin, bidh sinn gan sguabadh ás. A mhórchuid dhiubh, tha iad air cuspairean a tha gu math fada air falbh bho shaoghal na Gàidhlig co-dhiù agus mar sin chan e call a th’ann. Tha mi duilich, ach seo mar a tha e. --Caoimhin (an deasbaireachd) 14:12, 4 dhen Ògmhios 2021 (UTC)Reply
Well, does this mean that Bana-phrionnsa Mononoke is another Google Translate article that should be deleted? The word "beòthaichte" came from that article, and it is supposed to mean "animated" (as in animated film). Also "Ameireaganach" was supposed to mean American. On Charlotte's Web, it used "dealbhach" instead. Would that mean the right for animated then? But for The Brave Little Toaster, I only used the content translation so it would automatically add the link to Wikidata. It didn't even have anything in it, so I had to write it based on The Jungle Book. But for now, I went and removed the instances of "beòthaichte Ameireaganach" in each article. I also tried rewriting Bana-phrionnsa Mononoke, but the second paragraph might be using Google Translate and I can't fix that. So, should the article be deleted, or just the second paragraph? I like peace and quiet (an deasbaireachd) 18:39, 5 dhen Ògmhios 2021 (UTC)Reply
I saw SpongeBob SquarePants was created by a globally locked LTA (long-term abuse). It looks like another Google Translate article. Also, there is no proof that "Bana-phrionnsa Mononoke" exists, shouldn't it be renamed to Mononoke-hime? 2600:1700:53F0:AD70:7817:2DF7:EF56:A2CE 22:54, 22 dhen Ghearran 2022 (UTC)Reply

Translation request deasaich

Hello.

Can you translate and upload the articles en:Azerbaijanis and en:Azerbaijani language in Scottish Gaelic Wikipedia? They certainly do not need to be long and detailed.

Yours sincerely, Multituberculata (an deasbaireachd) 22:42, 31 dhen Dàmhair 2021 (UTC)Reply

How we will see unregistered users deasaich

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:15, 4 dhen Fhaoilleach 2022 (UTC)

Thanks for your ciontributions to the Celtic Editathon! deasaich

  Many, warmest thanks to you for your contributions to the Celtic Editathon on Meta. This barnstar is also for your tireless contributions over many years! We do appreciate it! Llywelyn2000 (an deasbaireachd) 11:40, 4 dhen Dàmhair 2022 (UTC)Reply