Sealladh a' tighinn an iar

'S e baile-beag ann an Aonghas a th' ann an Craichie. Tha e faisg air Letham.