'S e comhairle ionadail a tha ann an Comhairle Pheairt is Cheann Rois a tha a' dèiligeadh ri Siorrachd Pheairt is Cheann Rois.

Siorrachd Pheairt is Cheann Rois