'S dòcha gu bheil sibh a' lorg Cluainidh, Fìobha.

Caisteal Chluainidh

'S e baile beag ann an Siorrachd Pheairt is Cheann Rois a tha ann an Cluainidh (Beurla: Clunie).