Rosyth Castle.JPG

Tha Caisteal Ros Saidhe (Beurla: Rosyth Castle) air an Linne Foirthe, faisg air Ros Saidhe. B'e eilean aig aon am.