Tha Innis nam Bhiocaire (Beurla: Inchmickery) ann an Linne Foirthe. Fuirichidh 0 daoine ann. Tha togalaich dhen dharna cogadh air fhathast.