Tha Innis Cheith neo Innis Chè (Beurla: Inchkeith) ann an Linne Foirthe. Fuirichidh 0 daoine ann. Is ann le Tom Farmer, am fear a chuir Kwik Fit air bun, a tha an eilean.