Is e Vojna i mir (Cogadh is Sìth, 1869; Война и мир san aibidil Ruisis, air fhoillseachadh mar War and Peace sa Bheurla) nobhail epic a sgrìobh Lev Tolstoj. Bha e air a chlo-bhualadh an toiseach eadar 1863 agus 1869. Tha e mu dheidhinn sòisealtas Ruiseanach ann an Linn Napolean.

Cogadh is Sìth, Leabhar I

Tha an sgeulachd air a bhith air eadar-thaingeachadh gu meadhannan eile turas neo dhà cuideachd.

  • Rinn an stiùradair Sobhiat Sergei Bondarchuk fiolm atharraichte air ann an 1968. Bha am fear seo na bu shoirbhecheil leis na luchd-sgrùdaire na am fear eile.