Uicipeid:Pròiseact Uicipeidiche/Tachartasan/Seachdain na Gàidhlig

Edinburgh Skyline (15708524145).jpg
Latha Uicipeid aig Seachdain na Gàidhlig 2017.

Cuin? Disathairne 28 Dàmhair (10.30m-4.30f). Bidh tì/cofaidh is ceapairean ri fhaighinn aig àm-lòin.
Càite? Teaching Studio LG.07, David Hume Tower, Oilthigh Dhùn Èideann (mapa)
Airson fios: Susan Ross - Uicipeidiche aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba. Susan.ross@nls.uk
Cosgais: Saor

Fosgailte dhomh?: Fosgailte do dhuine sam bith le Gàidhlig ('s ann sa Ghàidhlig a bhios an tachartas)
Càite an cuir mi m'ainm sios? Gu h-ìosal aig Clàradh.
Dè bheir mi leam? Thoir leat laptop.

ClàradhDeasaich

Faodaidh tu post-d a chur gu Susan.ross@nls.uk air neo le bhith cur d'ainm sìos air an liosta seo.
Briog air Deasaich an tùs gu h-àrd. Lorg an liosta seo anns an còd agus lean an eisimpleir. Briog air 'Foillsich na mùthaidhean' airson a shàbhaladh.

 • Susan Ross
 • Eisimpleir

Mun tachartasDeasaich

Bidh trèanadh air mar a tha Uicipeid ag obair agus mar a thòisichear air deasachadh. Bidh cothrom ann an uair sin a bhith ag obair còmhla gus barrachd susbaint mu Dhùn Èideann agus Gàidhlig anns a' bhaile a chur ann.

Clàr-gnothaich an LathaDeasaich

 • 10.30 - 10.45 - Fàilte
 • 10.45 - 11.15 - Taisbeanadh air Wikimedia agus Uicipeid na Gàidhlig
 • 11.15 - 12.30 - Trèanadh air deasachadh
 • 12.30 - 1.00 - Greim bìdhe
 • 1.00 - 1.30 - Taisbeanadh leis an Dr Ruairidh MacÌomhair
 • 1.30 - 3.45 - Sgrìobhadh agus deasachadh
 • 3.45 - 4.00 - Facal san dealachadh agus crìoch

Dè nì mi ro làimhe?Deasaich

 • Cruthaich cunntas Uicipeid mur h-eil fear agad
 • Thoir leat laptop (bidh wi-fi ann)
 • Thoir sùil air an stiùireadh air loidhne mu Uicipeid: Ro-ràdh, Cobhair agus Poileasaidhean
 • Smaoinich air cuspair anns a bheil ùidh agad. Thoir leat leabhraichean no notaichean anns a bheil fiosrachadh a bhios feumail mar thùsan.

Duilleagan ri deasachadhDeasaich

Tiotal Duilleag ann? Iomraidhean? Dealbh?
An Cuilean Craicte chan eil chan eil chan eil
Bun-sgoil Taobh na Pàirce tha chan eil tha
Camanachd Dhùn Èideann tha chan eil chan eil
Còisir Dhùn Èideann chan eil chan eil chan eil
Còisir Ghàidhlig Lodainn chan eil chan eil chan eil
Eaglais nam Manach Liath tha chan eil tha
Sgoil Eòlais na h-Alba tha tha chan eil
Leabharlann Nàiseanta na h-Alba chan eil chan eil chan eil
Oilthigh Dhùn Eideann chan eil chan eil chan eil
John Stuart Blackie chan eil chan eil chan eil
Dòmhnall MacFhionghain
a' chiad Ollamh ann an Ceiltis
chan eil chan eil chan eil
An t-Urramach Dòmhnall MacEacharn
ùghdar Am Fear-ciùil (1910) a dh'fhuirich an Dùn Èideann
chan eil chan eil chan eil

GoireasanDeasaich

Ceanglaichean eileDeasaich

 • Lost Literary Edinburgh editathon. A Wikipedia edit-a-thon creating and improving pages for neglected or overlooked authors in Edinburgh’s long literary history. Part of the Being Human festival. 50 George Square, Edinburgh.