'S e eaglais pharaiste Eaglais na h-Alba ann an Dùn Èideann a th' ann an Eaglais nam Manach Liath. Chaidh a stèidheachadh air làrach manachainn nam manach Frainseasach (manach liath) - às a seo a h-ainm.

Eaglais nam Manach Liath
Cladh Eaglais nam Manach Liath

Tha Eaglais nam Manach Liath co-cheangailte ri eachdraidh nan Cùmhnantach. Chaidh an Cùmhnant Nàiseanta sgrìobhadh ann an cladh na h-Eaglaise ann an 1638. Ann an 1679, chaidh faisg air 1,200 Cùmhnantaich prìosanachadh anns a' chladh is iad a' feitheamh airson cùirt.

Tha seirbheisean Gàidhlig gan cumail anns an Eaglais gach seachdain

An cladh deasaich

Na daoine ainmeil a chaidh tìodhlacadh anns a' chladh:

Ceanglaichean a-muigh deasaich