Á á
Ǽ ǽ
Ć ć
É é
Ǵ ǵ
Í í
Ĺ ĺ
ḿ
Ń ń
Ó ó
Ǿ ǿ
Ŕ ŕ
Ś ś
Ú ú
Ý ý
Ź ź

'S e an comharradh gràmair ( ´ ) a tha anns an stràc gheur. Tha an comharradh a chleachdadh os cionn litrichean ann am feadhainn aibidilean Laideannach, far a bheil i ag atharrachadh am fuaimneachadh.

Anns a' Ghàidhlig, bhathar a' cleachdach i os cionn e agus o (é, ó), nuair a tha na fuaimreagan fada. Thathar a sgrìobadh an stràc throm os an cionn an-diugh sa Ghàidhlig, ach thathar a sgrìobhadh an sràc gheur ann an aibidilean eile, mar eisimpleir ann an Gaeilge agus Seacais.

Cleachdaidhean eile

deasaich

Tha aibidilean eile ga cleachdadh airson cudthrom (me Cuimris agus Ruisis), àirde (me Frangais), no os cionn connragan (me Pòlais).