Gàidhlig na h-Èireann

(Air ath-sheòladh o Gaeilge)

Tha Gàidhlig na h-Èireann (An Ghaeilge), ’na cànan Innd-Eòrpach. San latha an diugh tha eadar 100,000 agus 2,000,000 aig a bheil an cànan gu ìre air choireigin, ach chan eil ach mu 70,000-80,000 ga chleachdadh bho latha gu latha mar chànan-còmhraidh.

Chreideadh le fada gur ann o Èirinn a thànaig na Gàidheil a dh’Alba agus Manainn agus ’s e seo am beachd as cumanta, ach tha argamaid ann eadar àrc-eòlaichean agus luchd-eachdraidh agus tha cuid den bheachd gun robh Gàidheil air taobh an Iar Alba fada ron 5mh Linn.


GàidhligCiamar a tha thu?
Gàidhlig Mhanannach – Kys t'ou? (= Cionas ta u)
Gàidhlig Ultach – Caidé mar a tá tú?, neo Cad é mar atá tú?
Gàidhlig na h-Èireann chumanta – Conas atá tú?
Gàidhlig Mhuimhneach – Conas taoi?, Conas tánn tú?
Gàidhlig Chonnachtach – Cén chaoi a bhfuil tú?


Gàidhlig – Chan eil airgead agam.
Gàidhlig Mhanannach – Cha nel argid aym.
Gàidhlig na h-Èireann chumanta – Níl airgead agam.
Gàidhlig na h-Alba Gàidhlig na h-Èireann
Gàidheal Gael
latha
oidhche oíche
a-steach isteach
sgoil scoil
pàisde páiste
ùghdarras údarás
oifis/oifig oifig
fosgailte oscailte
bliadhna bliain
rèidio raidió
riaghaltas rialtas
pàrlamaid parlaimint
eilean oileán
bruidhinn caint
cnatan slaghdán
rathad bóthar
ministear aire
ann an i

Ceanglaichean a-machDeasaich


Cànain Cheilteach
Eileanach   Mòr-thìreach
Briotanach (P-Ceiltis) Goidhealach (Q-Ceiltis) Ceilt-Ìbeiris Galatais Gallaicis
Breatannais Còrnais Cuimris Gaeilge Gaelg Gàidhlig Gallais Leapontais Nòraicis