Tha feòladair neo bùidsear na dhuine a tha a’ reic feòla, agus a’ marbhadh beathaichean air a shon. Tha iad a’ reic pàidhean 7c cuideachd.

Feòladair