Tha pàidh na sheòrsa bidh a nithear le pastra, agus feòil, measan neo glasraich ann. Bidh iad ga fhuineadh.

Pàidh le ùbhlan