Tha feòil na seòrsa bidh a tha a' tighinn bho bheathaichean. Nuair a dhiùltas daoine feòil ithe, 's e "glasraichear" a tha annta.

Feòil

Faic cuideachd deasaich