'S e ionnsachadh creideamh a tha ann an diadhaireachd.

'S e rannsaiche ann an diadhaireachd a tha ann an diadhair, mar eisimpleir Naomh Augustine à Hippo, Thomas Aquinas, Martin Luther, Iain Knox, Ásgeir Ásgeirsson, Jean Calvin, Søren Kierkegaard, Tryggvi Þórhallsson, Dietrich Bonhoeffer, Alasdair Mac an t-Saoir, Leonardo Boff agus Ridseard Holloway.