Saoil an robh thu a' lorg càmas

San Sebastián

Tha bàgh neo camas na àite far an crom an cladach a-steach, anns a’ mhuir, loch neo abhainn. Gu tric tha cruth de bròg-eich neo “u”.

Tha an ciall aig "bàgh" agus "camas" coltach, ach tha camas a’ ciallachadh fear cam.

Sa Ghaeilge, tha cuan a’ ciallachadh "camais".