Tha crudha neo bròg-eich na bròg den iarann (neo meatailt eile) a chuirear air eich. Mar is àbhaist, tha iad ann an cruth de “U”. Dìonaidh iad casan an eich, gu h-àraid air rathaidean cruaidh.

Crudha

Nuair a tha iad air crochadh air balla, theirear gu bheil iad a’ cumail fortan math annta.