Tha muir na àite mòr sàile. 'S e "cuan" a tha air an fheadhainn as motha.

Muir anns an t-Sile

Marannan deasaich

Briathrachas deasaich

'S e slochd eadar dà thonn a tha ann an cladh.

Faic cuideachd deasaich