Tha bròg na còmhdach làidir airson coise. Is ann à “bròg” a tha brogue sa Bheurla.

Bròg