Is docha tha thu a' lorg bàlla

Brick wall old.jpg

Se aon de thaobhan togalaich neo seòmair a tha ann am balla. Tha iad gu math cudromach, agus tha a ghiùlain cudthrom an togalaich, mur eil rud eile mar colbh ann.