Saoil a bheil thu an tòir na leanas: meatailt trom?

Meatailt theth

Tha meatailt na stuth cruaidh làidir a leaghas nuair a bhios e glè theth (as aonais fear neo dhà mar airgead-beò). Mar is cumanta, tha a’ mhòrchuid nan eileamaidean nuair a tha meatailt air truailleadh, se coimheatailt a tha air.