Tha Blàr Mac Faoilteach na chlachan croitearachd air an t-seann rathad cogail eadar An Gearasdan agus Ceann Loch Leamhain.

Blàr mac Faoilteach, sealladh bho Mhullach nan Coirean

Anns an 18mh linn, bha sluagh de 800 duine a' fuireach anns a' bhaile ach, mar a thachair air feadh na Gàidhealtachd, tha seo air crìonadh gu faisg air 50 an-diugh.

Chaidh an t-alltan, Cioch Innis, a shruthas faisg air a' chlachan, a chleachdadh a dhèanamh dealan-uisge don chiad solas-sràid (anns a' Ghearasdan) ann an Alba.

Ghlèidh Blàr Mac Faoilteach an Seann Bhliadhna Ùr gus na 1950an.