Tha am facal clachan a' ciallachadh baile-beag far a bheil eaglais. Far a bheil baile don ainm Clachan, tha seo a' comharrachadh an àite far a bheil eaglais na sgìre. Uaireannan chanar "Na Clachan" neo "Na h-Ulpagan" ri àite far an robh teampuill pàganach anns a' cheud linn (an linn mus an d’thàinig an soisgeul gu Alba).

Clachan aosda san Ungair
Clachan

Tha am facal Gallta "village" co-ionnan ri "clachan", agus am facal Beurla "hamlet" co-ionnan ri "baile fearainn".

Artaigilean co-cheangailte deasaich