Bha na 1950an, sa 20mh linn, eadar 1 am Faoilleach 1950 is 31 an Dùbhlachd 1959. 'S e na còigeamh deich-bliadhna den linn

Mar na 1960an, bha atharrachadh mòr sa deich bliadhna seo – bha Sputnik na chiad saideal is Yuri Gagarin na chiad duine sa fànas. Chaill na Frangaich Vietnam gu ìre mòr, agus thòisich ceòl roc.