Mar is abhaist, tha "Iona" a' ciallachadh Eilean Idhe neo Ì Chaluim Chille ann an Alba.

Cleachdaidhean eileDeasaich

  • Ainm boireannach
  • Iona ann an Alba Nuadh, faic Sanndraigh, Alba Nuadh
  • Iona, album a rinn The Skids
  • Iona, cothrom-ciuil Criosdaidh