Tha shin (ש) na aona litir air fichead den aibidil Eabhra. Tha e co-ionnan ri S sa aibidil againne mar ann am faclan “sin”, “sean”, neo “shop” sa Bheurla 7c. Tha e càirdeil ri Ш agus Щ sa aibidil Chirillach.

Aleph Bet Gimel Dalet He Vav Zayin Het Tet Yod Kaf/Chaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Nun Samekh Ayin Pe/Fe Tsadi Cof Resh Shin/Sin Tav
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ