Tha qof/qoph (ק) na naoidheamh litir deug den aibidil Eabhra. Tha e co-ionnan ri K sa aibidil againne, agus càirdeil ri Q agus qoppa.

Aleph Bet Gimel Dalet He Vav Zayin Het Tet Yod Kaf/Chaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Nun Samekh Ayin Pe/Fe Tsadi Cof Resh Shin/Sin Tav
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ