Is e a tha ann an Saor, ceàrd a chruthaicheas rudan a-mach de dh'fhiodh. Canar "saorsainneachd" ris an gnìomh seo.

Saor ann an Tennessee (1942)

Trèanadh is teisteanas

deasaich

Is àbhaist do shaor a dh'ionnsaich a chiùird, fo steòrnadh "maighstir" a thàinig a mach na shaor nuair a bha e fhèin na h-òige. Fad 's a bhios gille ag ionnsachadh bithidh "bonn" (cumhnant oibre, a ghabhas a-steach dleasdanas air a' Mhaighstir a bhith ga treànadh agus dleasdanas air a' ghille a dh'obair gu deireadh a tìm airson tuarasdail nas ìsle na tuarasdail chiùird) eadar a fhèin is a Mhaighstir. Gu tradaiseanta mhair am bonn 7 bliadhna, agus thòisich na gillean aig 14 bliadhna dh'aois, tighinn a-mach nan journeach (fear sgilte, airidh air tuarastail làitheil) aig 21 bliadhna dh'aois. Ann am Breatainn, anns an latha an diugh, cha mhair am bonn ach ceithir bliadhna agus mar is tric, bithidh am bonn eadar an gille agus an companaidh a tha ga fhasdadh. Air barrachd ionnsachadh 's an ionad oibre, thèid an gille, latha 's an seachdain, gu colaiste theicnigeach far am bi e coisinn teisteanas foghlaim freagarrach ris a' chiùird air barrachd an sgrìobhainn-chiùird a gheibh e bhon "mhaighstir" aig deireadh a' bhuinn.

Saoir Ainmeil

deasaich