Tha bèiceareachd neo fuineadh nuair a tha biadh, air bruich ann an àmhainn.

Biadh às an àbhainn

Cleachdar e airson aran, cèic 7c a dhèanamh.